Білківська сільська рада

Хустського району, Закарпатської області

Телефон: 0681331209

Звіт про роботу відділу фінансово-господарського забезпечення сільської ради за 2023 рік

21.02.2024

    Робота відділу фінансово – господарського забезпечення Білківської  сільської  ради за 2023рік, а саме:

 • Щоденно проводилась реєстрація і подання у ДКСУ платіжних інструкцій і зобов′язань для розрахунків з різними Дебіторами та Кредиторами;
 • Щоденно проводився синтетичний та аналітичний облік видатків, оброблялись документи по різним джерелам фінансування;
 • Щомісячно, щоквартально, подавали різні звіти та інформації по розрахунках,синтетичному та аналітичному обліку;
 • Забезпечено дотримання термінів складання і подавання звітності до:

державної казначейської служби України

 • фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна, квартальна, річна)
 • фінансова та бюджетна звітність по державному бюджеті (місячна, квартальна)
 • консолідована фінансова та бюджетна звітність по місцевому бюджеті (місячна, квартальна, річна)

державної фіскальної служби 

 • квартальна  податкова декларації екологічного податку (J0602006);
 • квартальний об’єднаний звіт з ПДФО, ЄСВ та ВЗ (Додаток 1 (Д1), додаток 2 (Д2), додаток 3 (Д3), додаток 4(4ДФ), додаток 5 (Д5), додаток 6 (Д6))

державної статистики 

 • звіт про наявність і рух необоротних активів, амортизацію та капітальні  інвестиції  (річний за 2023)
 • звіт про використання та запаси палива (річний за 2023)
 • звіт про постачання та використання енергії (річний за 2023)
 • витрати на охорону навколишнього природного середовища та екологічні платежі (річний за 2023)                          

пенсійного фонду

 • заява розрахунок (С1100101)
 • повідомлення про виплату коштів застрахованим особам(С1100201)
 • На протязі вказаного періоду вчасно проводилось нарахування заробітної плати працівникам і службовцям, які працюють в сільській раді, відповідно до штатних розписів та Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 “Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” (із змінами), Наказу Мінекономіки від 23.03.2021 № 609 «Про умови оплати праці робітників зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади , місцевого самоврядування та їх виконавчих органів, органів прокуратури,судів та інших органів», Положення про преміювання працівників  сільської ради, Білківської  ради та розпоряджень сільського голови.
 • Здійснено одноразові розрахунки по нарахуванню заробітної плати при наданні відпустки та при звільненні;
 • Здійснено нараховування та виплату допомоги з тимчасової втрати працездатності;
 • Вчасно перераховувалась заробітна плата за першу та другу половину місяця працівникам сільської ради на відповідні карткові рахунки;
 • Систематично видавались різні довідки працівникам  сільської ради по місцю вимоги;
 • Щомісячно проводилось зведення даних бухгалтерського обліку, які заносилися в Меморіальні ордери та Головну книгу;
 • Згідно вимог Закону України «Про відкритість використання публічних коштів» здійснюється оприлюднення інформації на Єдиному веб-порталі (портал Е-Data) про використані кошти.
 • Впродовж 2023 року проводилися планування та закупівлі згідно чинного законодавства України. Було укладено 147 договорів з них по спрощеній закупівлі -0  та відкриті торги з особливостями -3.
 • Щомісячно подавався пакет документів,що до компенсації  місцевому бюджету на оплату комунальних послуг під час  розміщення тимчасово переміщених осіб згідно переліку закладів.
 •  Обслуговування  комп’ютерної та оргтехніки,обслуговування локальних мереж, установка та налаштування програмного забезпечення.
 • Надавались консультації працівникам Білківської сільської ради по роботі з програмним забезпеченням.

     –   Здійснювали контроль за дотриманням порядку оформлення первинних і облікових документів, розрахунків та платіжних зобов’язань, витрачанням фонду оплати праці. 

      –   Здійснювали роботу, спрямовану на забезпечення суворого дотримання штатної, фінансової дисципліни, кошторисів витрат, дотримання законності списання з обліку дебіторської заборгованості,  стежили за збереженням бухгалтерських документів та їх оформленням .

     –  Дотримувались правил техніки безпеки під час роботи з оргтехнікою, протипожежних заходів безпеки.

     –  Забезпечували конфіденційність інформації по нарахуванню заробітної плати працівників  сільської ради та відомостей про діяльність ради.

     –   Дотримувались правил внутрішнього трудового розпорядку. 

     –  Виконували інші вказівки та доручення заступників сільського голови, секретаря  сільської ради, керуючого справами .

     –   У межах своєї компетенції підписували та візували документи.

Начальник  відділу

фінансово-господарського забезпечення                      Наталія САВКО

Архіви

ЦНАП ЗАПРОШУЄ

20210219 104528
опитуваннятреба

Електронна система публічних закупівель

ГІД З ДЕРЖАВНИХ ПОСЛУГ

гід дія
дія центрів 1 1